KULTURMINISTERIET

Med Arkitekturnation Danmark er der for første gang lavet en samlet arkitekturpolitik. Målet er at arkitekturpolitikken vil bidrage til at udvikle arkitekturen som dansk styrkeposition, og at politikken vil skabe øget bevidsthed og debat om arkitekturens betydning, betingelser og muligheder i Danmark.

With Architecture Nation Denmark, an overall architectural policy is introduced for the first time. The goal is to contribute to the development of architecture as a Danish stronghold, and that the policy will promote awareness and debate on architectural significance, conditions and opportunities in Denmark.