Uddan­net fra Den Gra­fi­ske Højsko­le (nu: Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le) i gra­fisk kom­mu­ni­ka­tion, 2004.

Tak til Kri­stof­fer Mads, som har sør­get for at sned­ke­re­re Word­Press-ska­be­lo­nen til lige som jeg vil­le have det. Tak!

E‑mail:
m (at) madshougaard.dk