Anne elsker Frank­rig & cho­ko­la­de, og skri­ver den popu­læ­re des­sertblog Anne au Cho­co­lat.

Nav­ne­træk­ket er inspi­re­ret af pari­si­ske deli­ka­tes­sers æstetik.

Køb hen­des og Maja Ambeck Vases cho­ko­la­de­bog her.

Anne loves Fran­ce and cho­co­la­te, and wri­tes the popu­lar blog Anne au Cho­co­lat.

The log­o­ty­pe is inspi­red by the aesthe­ti­cs of Pari­si­an delicacies.