Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd er en øko­no­misk-poli­tisk tæn­ket­ank og et sam­fund­s­ø­ko­no­misk ana­ly­se­in­sti­tut, der arbej­der for at frem­me den soci­a­le ret­fær­dig­hed i Danmark.

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd (The Eco­no­mic Coun­cil of the Labour Move­ment) is a Danish eco­no­mic poli­cy insti­tu­te and think-tank wor­king to pro­mo­te soci­al justi­ce in Denmark.