February 8, 2017Comments are off for this post.

YouSee SmartLås

February 3, 2016Comments are off for this post.

BDB-Metoden (video)

BDB-Meto­den gør bære­dyg­tigt byg­ge­ri kon­kret. Den­ne kor­te video blev lavet som en åbner til deres hjem­mesi­de og frem­ti­di­ge oplæg.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Regi: KnowledgeWorker.

BDB-Meto­den makes sustai­nab­le con­struction tan­gib­le. This short video was made as an ope­ner for their web­s­i­te and futu­re talks.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Powe­red by KnowledgeWorker.

 

 

 

 

March 3, 2009No Comments

Skralde

Tekst er på vej

May 28, 2003Comments are off for this post.

Zoologisk Museum

Kon­cep­tet spil­ler på kend­ska­bet til de sed­ler der hæn­ger i næsten alle vil­lakvar­te­rer, som efter­ly­ser for­s­vund­ne kat­te og undu­la­ter. Her er bud­ska­bet blot vendt om. »Har du set…« er ikke et spørgs­mål, men et tilbud.

View