February 21, 2018Comments are off for this post.

Frame

February 8, 2017Comments are off for this post.

YouSee SmartLås

February 3, 2016Comments are off for this post.

BDB-Metoden (video)

BDB-Meto­den gør bære­dyg­tigt byg­ge­ri kon­kret. Den­ne kor­te video blev lavet som en åbner til deres hjem­mesi­de og frem­ti­di­ge oplæg.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Regi: KnowledgeWorker.

BDB-Meto­den makes sustai­nab­le con­struction tan­gib­le. This short video was made as an ope­ner for their web­s­i­te and futu­re talks.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Powe­red by KnowledgeWorker.

 

 

 

 

May 31, 2015Comments are off for this post.

P6 Beat

View