April 17, 2008No Comments

Stitches

For­le­den var jeg på lop­pe­mar­ked. Et af de sto­re, hvor sæl­ger­ne er pro­fes­sio­nel­le, og iklædt feri­e­hat, vest og gam­mel dansk står på udkig efter næste god­mo­di­ge hand­ler, som gla­de­ligt beta­ler for meget for noget andre har smidt ud eller udån­det fra.

Her faldt jeg over et bro­de­ri i glas og ram­me, hvor et ven­ligt men­ne­ske sir­ligt hav­de ind­fan­get et helt alfa­bet. Totalt blot­tet for kron­hjort var det; der var kun skrif­ten. Jeg tænk­te at den var ide­el som pixel-skrift. Og Fonts­truct er til­fæl­dig­vis ide­el at lave pixelskrift­ty­per i.

Og nu er den her — til dig. Lige til at down­lo­a­de. Vær­s­go.

- — — — — — — — — — — -

The other day I was at the flea mar­ket. Here I came across an embroi­de­ry that neat­ly cap­tu­red an enti­re alp­ha­bet. I thought it was ide­al for as a pixel font. And Fonts­truct hap­pens to be ide­al for con­structing pixel fonts. 

And now it’s here — for you. Down­lo­ad it if you wish.

June 4, 2003No Comments

Have it your way – Every Day

New York er man­ge ting, og jeg kan lide de fle­ste af dem. Hver gang jeg ven­der til­ba­ge har ople­vel­ser­ne en ny smag. Det kan jeg også lide. Her er et øjebliksbillede.

Den kan købes onli­ne på Red­Bubb­le  i en stør­rel­se der pas­ser dig. Pri­ser­ne ran­ge­rer ca. mel­lem 140 — 350 kr. for plakaterne.

Red­Bubb­les pla­ka­ter er trykt med 5 mm hvid kant. De er trykt på slidstærkt 180 GSM mat papir.

Køb på RedBubble

- — — — — — — — — — — -

New York is a lot of thin­gs, and I like most of them. Whe­ne­ver I go back, the expe­ri­en­ce is very dif­fe­rent. That, I also like. Her­e’s a snaps­hot I took and made into a poster.

You can buy it onli­ne at Red­Bubb­le in wha­te­ver size that fits you. Pri­ces ran­ge from $26,5 — $66.4 for the posters. Other options available.

Red­Bubb­le posters are prin­ted with a 5mm whi­te bor­der. They’re prin­ted on durab­le 180GSM mat­te stock.

Buy at RedBubble

View