DR Lige­til er DRs til­bud med nyhe­der til men­ne­sker, der har svært ved at læse. DR Design har i for­vej­en udvik­let en ræk­ke tekst­ba­se­re­de iko­ner, som DR bru­ger når et pro­gram til­by­der hjælp til syns- og hørehæmmede. 

I min løs­ning gri­ber jeg fat i DRs iko­ni­ske nyhed­s­ø­je, og gen­for­tol­ker det i et form­sprog hen­tet fra DRs hoved­skrift, ­DR Mono­li­ne. Såle­des fusio­ne­res DR ­Nyhe­ders auto­ritet med de i for­vej­en ­etab­le­re­de tilgængelighedsikoner. 

Lavet hos DR Design.