Fra­me er et avan­ce­ret sty­rings­værk­tøj til arki­tek­ter, inge­ni­ø­rer og andre aktø­rer i byg­ge­bran­chen, som arbej­der med bære­dyg­tig­hed i byggeriet.

Fra­me er et avan­ce­ret sty­rings­værk­tøj til arki­tek­ter, inge­ni­ø­rer og andre aktø­rer i byg­ge­bran­chen, som arbej­der med bære­dyg­tig­hed i byggeriet.