»Mel­lem Os« er en kort­film om utro­skab. Sto­re­broren har været sam­men med brorens kære­ste. I kam­pens hede glem­mer sto­re­broren sit ur. Fil­men fore­går i lil­le­brorens lej­lig­hed, hvor han invi­te­rer de invol­ve­re­de til middag.

Fil­mens omdrej­nings­punkt er des­ser­ten (citron­fro­ma­ge), hvor lil­le­broren har gemt sto­re­brorens ur – og på ele­gant vis afslø­rer, at han ved hvad der er på fær­de. Her­ef­ter føl­ger et for­slag til en utra­di­tio­nel redningsplan…

Titelskrif­ten er hjemmelavet.