DR — Identitet

P6 BEAT er DRs radi­o­ka­nal for nys­ger­ri­ge musik­entusiaster, som både hyl­der det ­gam­le og udfor­sker det nye. Gen­rer blan­der sig på kryds og tværs. Fæl­lesnæv­ne­ren er en anek­do­tisk til­gang til musikken.

Inspi­re­ret af gam­le labels på vinyl­pla­der og kas­set­tebånd, udvik­le­de jeg et typo­grafisk system og et enkelt form­s­prog, der til sam­men udgør et flek­si­belt design som både fun­ge­rer på SoMe og lan­dets musikscener.

Lavet hos DR Design.
Foto: @annauno_dk

p6flip

DR — Identitet

P6 BEAT er DRs radi­o­ka­nal for nys­ger­ri­ge musik­entusiaster, som både hyl­der det ­gam­le og udfor­sker det nye. Gen­rer blan­der sig på kryds og tværs. Fæl­lesnæv­ne­ren er en anek­do­tisk til­gang til musikken.

Inspi­re­ret af gam­le labels på vinyl­pla­der og kas­set­tebånd, udvik­le­de jeg et typo­grafisk system og et enkelt form­s­prog, der til sam­men udgør et flek­si­belt design som både fun­ge­rer på SoMe og lan­dets musikscener.

Lavet hos DR Design.
Foto: @annauno_dk

p6flip