For­le­den var jeg på lop­pe­mar­ked. Et af de sto­re, hvor sæl­ger­ne er pro­fes­sio­nel­le, og iklædt feri­e­hat, vest og gam­mel dansk står på udkig efter næste god­mo­di­ge hand­ler, som gla­de­ligt beta­ler for meget for noget andre har smidt ud eller udån­det fra.

Her faldt jeg over et bro­de­ri i glas og ram­me, hvor et ven­ligt men­ne­ske sir­ligt hav­de ind­fan­get et helt alfa­bet. Totalt blot­tet for kron­hjort var det; der var kun skrif­ten. Jeg tænk­te at den var ide­el som pixel-skrift. Og Fonts­truct er til­fæl­dig­vis ide­el at lave pixelskrift­ty­per i.

Og nu er den her — til dig. Lige til at down­lo­a­de. Vær­s­go.

- — — — — — — — — — — -

The other day I was at the flea mar­ket. Here I came across an embroi­de­ry that neat­ly cap­tu­red an enti­re alp­ha­bet. I thought it was ide­al for as a pixel font. And Fonts­truct hap­pens to be ide­al for con­structing pixel fonts. 

And now it’s here — for you. Down­lo­ad it if you wish.