March 8, 2007Comments are off for this post.

Death by Kite

Death by Kites debutal­bum er en for­tæt­tet affæ­re: skæ­ren­de, præ­ci­se gui­tar­fla­der og mili­tant trom­me­spil for­lø­ses i iøre­fal­den­de melo­di­er, akkom­pag­ne­ret af voka­ler præ­get af æng­ste­lig frustration.

Det lyder lidt som at ram­me en mur en uen­de­lig­hed gan­ge, eller for­sø­ge at hop­pe høje­re end man egent­lig kan.

Foto­et af ban­det er taget af
Kirsti­ne Autzen.

Her er en smagsprøve:
Swe­et M

View