Kap­ta­jn Bjør­ne­klo er et uaf­hæn­gigt pla­de­sel­skab, som ude­luk­ken­de udgi­ver dansk­spro­get musik. Alle udgi­vel­ser udkom­mer i et begræn­set oplag på 7″ og 12″ vinyl.