Udkast til design af publi­ka­tion for Nick­el Insti­tu­te, om de man­ge anven­del­ser af nikkel.

Pro­posal design for publi­ca­tion by Nick­el Insti­tu­te, regar­ding the many uses of nickel.