BEREDSKABSSTYRELSEN

Halvdelen af det danske redningsberedskab består af deltidsansatte – i alt cirka 4.500.
Rekrutteringen af deltidsbrandmænd har desværre været dalende. Derfor gennemførte Bered­skabsstyrelsen en kampagne, der skulle få flere til at melde sig.

Half of the Danish rescue service consists of part-time employees – a total of approximately 4,500.
The recruitment of part-time fire men have unfortunately been declining. Therefore, DEMA conducted a campaign that would encourage more people to sign up.