CONCITO betyder “jeg sætter i bevægelse” på latin, og det er, hvad Danmarks grønne tænketank ønsker at gøre på klimaområdet. Netværket består af godt 100 virksomheder, forskere, organisationer – personer som er førende inden for deres felt, med stor viden om klimaet.

Sammen med Pauline Drasbæk har jeg udsmykket CONCITOs mødelokale med en levende, foranderlig og harmonisk bagvæg, der understøtter netværkets værdier og arbejdsfelt.

På billedet nederst til højre ses udenrigsminister Martin Lidegaard og Christian Peter Ibsen, direktør i CONCITO.

CONCITO means “to put in motion” in Latin, and that’s what the green think tank intends to do on climate change. The network consists of over 100 companies, researchers, organizations – people who are leaders in their field, with great knowledge of the climate.

Along with Pauline Drasbæk I have decorated the meeting room of CONCITO with a living, changing and harmonious back wall that supports the network’s values and field of work.

In the picture at the bottom right is Foreign Minister Martin Lidegaard and Christian Peter Ibsen, Director of CONCITO.