DANIDA

En central udfordring var at signalere nytænkning, samtidig med at strategien
skulle have et klassisk og langtidsholdbart udseende.

Denne dobbelthed blev skabt gennem en ny brug af løverne fra Danmarks rigsvåben, samt en forside med en tydelig og over­raskende udstansning af ordet frihed.

A key challenge was to signal innovation, while the publication maintained a classic look.

This duality was created through a new use of the lions from the Danish Coat of Arms, and a cover with a clear and surprising punch of the word freedom.