Ved at etablere netværket Vækst i Generationer gik 11 danske familieejede virksomheder sammen om at sætte øget fokus på, hvordan de bidrager til dansk vækst. Samtidig ønsker de at kommunikere, hvilke udfordringer der er ved at gennemføre et generationsskifte i Danmark.

Netværket er startet af følgende 11 virksomheder: AVK, Bestseller, Danfoss, ECCO, Foss, Haldor Topsøe, JYSK, Kirk Kapital, Kirkbi, Linad og Widex.

By establishing the network Vækst i Generationer 11 Danish family-owned businesses joined forces to put more focus on their contribution to Danish growth. At the same time, they want to communicate the challenges that associated with generational change in Denmark.

The network is started by the following 11 companies: AVK, Bestseller, Danfoss, ECCO, Foss, Haldor Topsoe, JYSK, Kirk Kapital, Kirkby, Linad and Widex.